Продължете към съдържанието

Кофражните форми се подпират с различни по вид и конструкция кофражни подпорни скелета. В -момента с най-голямо приложение са инвентарните метални скелета, чрез които се постига икономия на дървен материал, многократна употреба на отделните им елементи и увеличаване производителността на труда /бърз и удобен монтаж и демонтаж/

Намира най-голямо приложеШе за устройване на кофражни скелета, за направа на фасадни скелета, работни площадки и др. Основни елементи на скелето са:

–         стоманени безшевни тръби с дължина от 1 м до 6 м /през 1 м/ и
характеристика на напречното сечение: вн. Диаметър – ф 48,25 мм,
дебелина на стените – 3,5 мм, площ на сечението Р = 4,92 см2,
собствена маса § = 3,84 кг/мл

–         специални тръбни връзки с челюстни капачки за свързване на
тръбите под прав ъгъл /жабки/

–         надлъжни връзки /удължители/, които   се използват при наставяне
на тръбите и осигуряват поемането на осов натиск и момент във
връзката

–         стъпки  /обикновени  или  винтови/  –   за правилно   и   стабилно
стъпване на вертикалните стойки към основната плоскост

–         винтови глави – за подпиране и фино нивелиране на основните
носещи греди на кофражната форма

Стоманените тръби най-често са от Ст 5 с К ог = 210 Мра, с максимален допустим товар на една тръбна връзка Рмах = 5,25 Кп /при коеф. на сигурност Кс = 2,5/

С елементите на универсалното тръбно скеле се изграждат на-различни по схема и вид кофражни подпорни скелети. От тръбите с различни дължини се изпълняват вертикални стойки, хоризонтални и диагонални елементи.

Основните изисквания при изграждане на скелето са:

–         осигуряване  на  вертикалните  стойки против  изкълчване  чрез
подпирането им подпирането им през 0,5-2,- м с хоризонтални и
диагонални тръби в двете взаимно перпендикулярни равнини

–         осигуряване на пространствената устойчивост на скелето чрез
закотвянето му към вече изградените части на конструкцията

–         натоварване на скелето във възлите му .

Скелетата се доставятщ строителната площадка на комплекти с определен бой елементи от всеки вид.