Продължете към съдържанието

02345Полагането на различни видове подземни инженерни мрежи, направата на дренажи и напоителни и отводнителни канали изискват изпълнението на траншейни изкопи и правоъгълен или трапецовиден профил.

За тази цел, ефективно могат да бъдат използвани траншейни многокошови верижни, роторни или шнекороторни багери при следните условия:

–          При дълбочина на траншеите, не по-голяма от 3 метра;

–          При работа в почви, в които няма едри камъни, скални парчета или други плътни и с големи размери отпадъци;

–          При работа в слабо полепващи по кошовете почви.

С помощта на транспортни ленти, много от произвежданите многокошови багери, (особено по-мощните) разтоварват изкопаната почва на отвал или в трансортни средства, останалите я депонират с помощта на шнекови устройства на бермите от двете страни на траншеята. Основен производител на многокошови багери са бившите страни членки на СССР.

За комунални нужди и ремонтни работи в градски и селищни условия(полагане на електропроводи и телефонни линии, разпределителни водопроводи и други.) успешно могат да се използват верижни багери ЕТЦ-161 и ЕТЦ202А при изкопи с правоъгълно сечение с широчина до 0,5 метра и дълбочина до 2,3 метра.

За полагане на магистрални тръбопроводи се изисква по-голяма широчина на траншйния изкоп, която да бъде постигната с помощта на роторните многокошови багери. Те имат висока производителност, достигаща съответно 800 и 1000кубика за час в леки категории почви, която предполага прецизен избор на регулируемата работна скорост, така, че да се осигури добро запълване на кошовете.

Направата на траншеи с трапецовидно сечение за канавки, напоителни и отводнителни канали може да се осъществи с шнекороторни багери. Роторът изкопава правоъгълната средна част на траншеята, а шнековете оформят откосите.