Продължете към съдържанието

Монтирането на надеждна водосточна система, е от голямо значение за всяка сграда, защото по този начин ще се предпази фасадата на сградата от влага, което ще удължи значително нейния живот. Наклонът на водосточната система не трябва да бъде повече от 5 см, като стандартните мерки са 3 см на всеки 10 метра. При положение, че нямате необходимата техника, за да проверите наклона, то запълнете улуците с вода и ако е налице повреда в системата, водата няма да достига до казанчето и ще излиза през края на улуците.

Некачественият ремонт е основна причина за нарушаването на херметичността между отделните части във водосточната система, което води до течове, които се отстраняват чрез използването на специални грундове и силикон. Преди обаче да бъдат използвани тези материали трябва да се почисти добре улука, иначе в противен случай отново ще се появяват течове, тъй като грунда или силикона няма да прилепне добре. При положение, че щетите върху водосточната система са по-големи трябва да се демонтира старата система и да се монтира нова, която да отговаря на характеристиките на помещението. Ключов момент при монтажа на водосточна система е инсталирането на крепежни елементи. Преди да бъдат монтирани, обаче трябва да се изчисли правилно броя на елементите за всеки метър, като освен това, крепежните елементи трябва да бъдат подходящи спрямо материала, от който са изградени улуците. При по-леките улуци, които са направени от PVC материал разстоянието между крепежния елемент и улука не трябва да е по-малко от 75 см, докато при по-тежките не по-малко от 50см. Крепежните елементи трябва да се закрепят добре с винтове, поне по 4 броя на елемент, защото причината за увисването на водосточната система в повечето случаи, е именно в недостатъчния брой винтове.

За да има дълъг живот водосточната система и да не Ви създава проблеми с години, тя трябва да бъде монтирана от професионалисти. Както вече споменахме, проблемите с водосточната система идва именно от некачествения монтаж.