Продължете към съдържанието

02345Настилки от естествени плочи – В зависимост от това дали ще се полагат в помещения или на открито, се използват плочи от различни материали и с различна обработка – прецизна или по-груба.

Каменните настилки в сградите се правят обикновено с прецизно обработени плочи – бичени, шлифовани, полирани – в зависимост от характера на сградата, в която се полагат. Плочите имат правоъгълни очертания и дебелина 3-3,5 см. Нареждат се върху варо-циментов разтвор(за масивна основа – бетонна настилка или бетонна плоча) плътно прилепени една към друга – на „сключена фуга“.

Настилките в зелените площи обикновено се правят от необработени или полуобработени плочи(предимно пясъчни). В някои случаи, обаче и в зелените площи се използват настилки от прецизно обработени плочи(предимно в представителните части на селищните паркове), а настилки от по-грубо обработени плочи се полагат в сграда. Това зависи от общото решение на обекта(сградата или зелената площ), както и от облика на неговите останали елементи. Плочите се полагат върху варо-циментов разтвор върху пясъчно легло.

Настилка от изкуствени плочи – Имат се предвид бетонни, мозаични, керамични и др. В много случаи те предлагат по-богати възможности и имат по-интересно декоративно въздействие, отколкото настилките от естествени плочи. Освен това те са и значително по-евтини. Най-голям интерес в съвременното строителство представляват бетонните плочи и техните разновидности – обикновени, оцветени, бучардисани, мит бетон, мита мозайка и пр. Те имат сравнително опростена технология на производство, отличават се с голямо разнообразие, сравнително точни размери и не се нуждаят от допълнителна обработка в процеса на полагането им. Бетонни плочи с размери 50/50 см се правят от дебелина 4-6 см и не се нуждаят от арматура. Полагането на настилките от изкуствени плочи става, както настилките от естествени плочи.

При разработване на проекти за настилки трябва да се има предвид, че големи застлани площи действат скучно и монотонно, ако големината на плочите не съответства(не кореспондира мащабно) на големината на площите. Трудно, обаче биха могли да се намерят плочи, които да влязат в мащабно равновесие с големи застлани площи. В такива случаи, е необходимо да се въведе по-едро членение, което да отговаря на мащаба на организираното пространство. То може да се направи посредством растар(мрежа), който очертава по-едри правоъгълници или квадрати с помощта на плочи от друг материал или друг цвят. Същият резултат може да се постигне и чрез обединяване на плочите в по-едри, различно оформени фигури.