Продължете към съдържанието

02345В съвременното строителство плоските покриви намират широко приложение поради редицата предимства, които имат пред другите покриви, а именно: не са пожароопасни; изграждат се от масивни материали(предимно стоманобетон, бетон, замазки), които имат голяма трайност; имат добри изолационни качества; не изискват употреба на дървесина, която при нас, е дефицитен материал. В зависимост от предназначенията на покриваните помещения и от това, дали покривите ще се използва и като тераси, се различават следните видове плоски покриви: над отопляеми помещения и над неотопляеми помещения. Освен това покривите се разделят още на: използваеми и неизползваеми.

Голяма част от използваните у нас покриви се правят с материали, които имат различен коефициент на разширение. Това дава лошо отражение върху качествата на изолацията, особено като се има предвид нашия климатични условия и голямата разлика в екстремните стойности на температурите.

Изолацията, е едно от най-важните неща за всеки покрив, без значение дали, е плосък, скатен и т.н. При плоските покриви са възможни няколко типа изолация, но преди да си поставите такава, трябва да се съобразите с това дали той се намира над отопляемо или неотопляемо помещение.

Топлоизолацията при плоските покриви, които се намират над отопляеми помещения се поставя върху бетонната плоча. Прави се пласт керамзит, сгурия или друг изолационен материал, подравнен с циментова замазка. Предназначението на замазката, е да задържа евентуално проникналата вода до изпаряването й. Докато при покривите, които се намират над неотопляеми помещения могат да се поставят битумни вещества. За целта, върху конструкцията, която, е предварително подравнена и почистена, се нанася битумно лепило и рулонни изолационни материали. Полагат се няколко пласта, залепени с битумно лепило. Наклонът на покривната плоскост не трябва да бъде по-голям от пет процента, за да не става „изтичане” на изолацията.

Изпълнението на плоските покриви изисква голямо внимание и прецизна работа, тъй като пропуските се откриват и отстраняват доста мъчно. Това, е един от най-големите им недостатъци.