Продължете към съдържанието

Техническото обслужване и текущият ремонт на строителните машини е най-целесъобразно да се извършват на местоработата им — на строителния обект. Такава е практиката на обслужването и текущия ремонт и в нашата страна. Техническото обслужване и ремонт се извършват с помощта на подвижните ремонтни работилници, които по определен план обикалят строителните обекти. Подвижните работилници са от голямо значение за повишаване на, качеството на обслужването и ремонта.

Голямото разнообразие на строителните машини, използувани в различните видове строителства, изисква и конкретен подход при избора на най-подходящите; подвижни работилници, към тяхното оборудване и персонал. Най-често произвежданите подвижни работилници се доокомплектоват с някои инструменти, приспособления и апаратура, необходими за извършване на конкретни видове работи. Същевременно в работилниците се избягва използуването на по-големи стругове или специални металорежещи машини, като съответните работя се пренасят в стационарните работилници.

Подвижните работилници се правят най-често на базата на съществуващи товарни автомобили, като върху шасито се поставя метална закрита каросерия, съществуват и работилници; оборудвани в автобус или поставени на полуремарке. Те имат по-голяма площ и по-богато оборудване, но се използуват ограничено поради по-лошата проходимост. Каросерията на работилницата е топлоизолирана, което позволява целогодишна работа в нея. За работа през зимно време: е предвидена и отоплителна печка.

Съществено изискване към подвижните работилници е да имат много добра проходимост по временни пътища или приобектови условия. Затова се предпочитат базови автомобили с две или три задвижващи оси. Такива работилници могат да подхождат до строителните машини непосредствено до мястото, където те работят. Друго изискване е да имат по-висока скорост на движение. Това дава възможност да се съкрати времето за пътуване и да се увеличи времето »а работа по машините.

Персоналът на подвижните работилници се състои обикновено от трима или четирима работници с висока квалификация, които владеят по няколко професии. Шофьорът е включен в този брой и участвува в работите по поддържането и ремонта. По-голям брой производствени работници в работилницата води до загуба на много труд от пътуване и не се изисква от съществуващата технология на обслужването и ремонта. Повече работници не се използуват и поради обстоятелството, че съгласно съществуващия у нас правилник за движение по пътищата в подвижни работилници и лаборатории по време на движение може да се намира само един работник, като за целта се постави обезопасена седалка.