Продължете към съдържанието

Покривните работи протичат в следната последователност:

1)           Дървена покривна конструкция – изпълнява се с иглолистни греди със сечение 8/8 см през 60см. Захващането към стоманобетоновата плоча се извършва чрез предварително пробиване за “фиби” или анкери. При монтажа, гредите се нивелират с дървени подложки до постигане на равнинност на съответния скат на покрива;

2)           Топлоизолация – монтира се в пространството между гредите на дървената конструкция. Изпълнява се с експандиран пенополистирол с дебелина, предписана съгласно проекта по топло-техническа ефективност;

3)           Дъсчена обшивка – изпълнява се с иглолисни дъски с дебелина 2.5 см;

4)           Тенекеджийски работи – монтират се улуци и надулучни „поли” от поцинкована ламарина. Заготвят се и се монтират обшивки по бордове, ако се наложи се кърти голям отвор за комина и вентилационните тръби;

5)           Хидроизолация – изпълнява се в два пласта. Първият пласт на хидроизолацията е с дебелина 0.3см без минерална посипка. Вторият пласт е с дебелина 0.4см и е със защитна минерална посипка. Същият се полага с газо-пламъчно залепване. Вертикалната хидроизолация по бордове и комини е с височина 30см. В горният край се монтират месингови шини за предпазване от свличане на изолацията.