Продължете към съдържанието

Добрата хидроизолация предпазва стената от проникване на вода през отворите на строителния материал. При лоша или никаква хидроизолация, водата прониква в капилярите на строителния материал и овлажнява стените на сградата, което всъщност е причината те да се ронят и падат. Последната мода в хидроизолацията, е инжектирането на материала с препарат, който се втвърдява и образува водонепропусклива смес, която предпазва капилярите от влагата. Най-ефективният метод за вкарване на тази смес в стената, е чрез т.нар. хоризонтална хидроизолация, която позволява инжектирането на материала през няколко отвора.

Инжекционната хидроизолация позволява изграждане на външна хидроизолация, на която основите са вкопани в почвата. Външната хидроизолация чрез инжектиране представлява пробиване на много отвори по определен план през зида или плочата, като през тези отвори се вкарва хидроизолиращия материал, който осигурява трайна и сигурна защита срещу влагата от външната страна на сградата. Инжектирането на течни материали се прави, за да се заздрави бетонната конструкция или нейната плътност.

Освен в хидроизолацията, инжекционния метод е широко популярен и в останалите строителни дейности. Този метод може да се прилага в много различни и разнообрази сфери от строителството, като например укрепване на бетонни елементи или тухлени зидове. Чрез инжекционния метод се вграждат специални укрепващи елементи – анкери. Този метод се използва най-вече, когато трябва да се укрепят стари сгради с историческа стойност, на които не трябва да се променя външния вид. Инжекционният метод е най-доброто решение, което може да се направи за защита на дървени конструкции от насекоми или гъби, които могат да нанесат сериозни щети върху дървената конструкция. Чрез този метод, предпазните разтвори могат да бъдат впръскани върху повредените места, без да се налага демонтиране на подовата настилка или друга дървена конструкция. Освен за укрепване, инжекционните технологии се използват за ремонт или изграждане на водни резервоари, които намират голямо приложение за направата на тунели.

На пазара има широко разнообразие от устройства за инжектиране на различни видове разтвори и материали, като полиуретанови смоли, гелове и др. Тези устройства могат да бъдат различни по форма и вид помпи или пневматични пистолети, които могат да се закупят свободно на пазара, а и цената им не е особено скъпа. Все пак, преди да пристъпите към работа, е добре да се запознаете с техния механизъм, като най-добрият вариант е да попитате някои ваш познат, близък или работник от някоя строителна, който е работил с такъв инструмент и да ви обясни накратко как се използва.