Продължете към съдържанието

02345Много от нашите селища са разположени върху неравни терени. Възрожденските строители са ни оставили прекрасни образци на жилищни сгради и ансамбли, хармонично разположени в наклонени и стръмни местности. Съвременното строителство ни дава както добри, така и лоши примери за сгради, построени на наклонен терен. Значителна част от местата, определяни за вилно строителство, също са неравни. Наред с другите местни фактори наклонът на строителния терен оказва силно, а понякога и решаващо влияние върху плановото и обемното решение на сградата.

Когато този наклон, е до 12 процента, влиянието му, е незначително. В този случай мястото за строеж може да се подравни терасовидно, като сградата се постави с дължината си успоредно на хоризонталите на ската. При по-голям наклон, е необходимо части от сградата да се разместят стъпаловидно във височина, за да легна най-добре върху терена. При наклон около 25 процента се създава необходимост от разместване на частите с половин етаж, при наклон от 50 процента – с цял етаж, а при 75 процента – с етаж и половина.

Височината на разместването се влияе и от други фактори, като дълбочина на застрояването, отношението на сградата към хоризонталите и пр. Спрямо хоризонталите сградите се разполагат успоредно, перпендикулярно или косо. Сградите могат да лежат непосредствено върху терена или да са частично повдигнати. Когато наклонът се движи от 35 до 60 процента, подходящо, е да се използва стъпаловидно терасно застрояване, при което част от покрива на долния етаж се използва за тераса на горния.

За да се изясни практическия подход, при разполагането на сградите върху неравен строителен терен се прави специално проучване, което дава сведения за връзката наклонения терен и особеностите, които трябва да се вземат предвид при разработването на плановата схема. Въз основа на предварителното проучване се проектира планова схема на сградата и наново се повтаря вертикалната й планировка, но вече при точни размери и форми. Правят се, ако, е необходимо и промени на нивата(ако те са избрани несполучливо при вертикалната планировка на условната сграда).

Неравният терен усложнява проектирането на сградата и налага сериозно и вещо проучване и решаване на проблемите, които възникват.