Продължете към съдържанието

Най-важния фактор при събаряне на комини чрез взрив е наличието на свободна площ за падане на съоръжението за разрушаване. Действащите нормативи изискват да има радиус със сектор в страната на предполагаемото падане не по-малко от два пъти височината на комина, а сектора на противоположната страна на комина да е не по-малко от 15 м. Ако събаряне на комин отнема няколко минути, то подготвителните работи по къртене на бетон или тухла и пробиване могат да отнемат няколко дни или даже цяла седмица.

– Липса от наличие и получаване на специализирани разрешения за провеждане на демонтажната работа (за разлика от демонтажа по метода на взрива);

– Ниска стойност. Трудът на промишлените алпинисти е по-евтин от използване на специализирани машини и кранове;

– Икономия на време. Подготовката за работа на височина отнема на промишлените алпинисти не повече от час, докато до укрепване на строителните машини може да отнеме и цял ден;

– Те извършват нужната работа и в най-труднодостъпните места. Промишлените алпинисти изпълняват височини работи там, където е невъзможно да се използва специална техника – предимно до близко стоящи сгради, комуникации и др.;

– По-малък шум, безпорядък и неудобства. Промишлените алпинисти извършват нужната работа без спиране на производствения процес на обекта;

При изпълнение на височинен демонтаж голямо внимание се отделя на безопасността при изпълнение на работата. Затова всички наши сътрудници изпълняващи работа на височина, постоянно минават през нужната квалификация за разряд по алпинизъм. Това е залог за своевременната безопасност на работа.

Събаряне на производствени комини чрез метода на взрива

Демонтажа с помощта на направление на взрива се осъществява в следващата технологична последователност:

– Разработва се проект за извършваната работа по събаряне на комина (изготвя се разчет на нужния заряд, изчислява се схема за падане на демонтираният комин и други съпътстващи фактори);

– Подготовка и оборудване на строителната площадка;

– Провежда се пробиване и поставяне на фитилни шнурове – ръчно или чрез  механизиран способ;

– Извършва се пълното събаряне на съоръжението чрез запалване на заряда и последващо извозване на отпадъците;

Дадения метод за демонтаж изисква висока квалификация на специалистите, а също точен разчет за падане на демонтирания комин.

Стойността на демонтажа на производствен комин зависи от следните фактори:

– Наличие на изходна документация;

– Височина на съоръжението;

– Материала, от които е изградено съоръжението;

– Избиране на метод за демонтажа;

– Ограничения при изпълнение на демонтажа;

– Срок на демонтажа.

Клиента може да не се съмнява в това, че демонтажа на комина ще бъде изпълнен с необходимата точност, а строителният отпадък ще бъде извозен на предвидените за това места. Всичката работа ще бъде изпълнена качествено и в срок.