Продължете към съдържанието

Без значение дали жилището Ви е старо или ново строителство, най-вероятно ел.инсталацията, която ползвате, е оразмерена за 2-3 kW потребление. Кабелите на стандартните ел.инсталации са монтирани в тръби и с много разклонителни кутии, което доста улеснява ремонтирането им. Ремонтирането на ел.инсталацията е наложително, тъй като почти всяко домакинство разполага с изключително много ел.уреди – бойлер, печка, пералня, прахосмукачка и други електроуреди, които дори да бъдат от висок енергиен клас консумират изключително много енергия, като в повечето случаи консумираната енергия надхвърля двойно или тройно оразмереното потребление на ел.инсталацията. Поради тази причина много хора прибягват до ремонт или поставянето на нова инсталация, затова ще Ви споделим 3 прости правила, чрез които ще си спестите време и средства по време на ремонта или монтирането на нова ел.инсталация.

Преди да започнете каквито и да е действия, съставете си план и цели, които искате да постигнете. Ето Ви няколко съвета, за това какво трябва да съдържа Вашия план за ремонт или създаване на нова ел.инсталация.

– Съставете списък на ел.уредите, които ще се използват във всяка една стая;

– Определете колкото ще бъдат ел.уредите , които ще натоварват най-много ел.инсталацията (печка, бойлер, съдомиялна и др.);

– Разделете ел.уредите на групи. В тези групите трябва да бъдат уредите, които ще бъдат свързани на един захранващ кабел. Това се прави, с цел по-лесното изчисляване на kW-тите.

Когато си съставяте плана, трябва да знаете някои неща. На първо време не групирайте повече от 4-5 контакта на един захранващ кабел; Осветлението трябва да бъде разделено на повече от една група; Ел.уредите, които ще товарят най-много инсталацията трябва да бъдат разделени на отделни кабели, т.е печката на отделен кабел, хладилника на отделен кабел и т.н;

В никакъв случай не пестете средства от материали! Контактите, които ще използвате трябва да бъдат от керамика или порцелан, тъй като тези материали са термоустойчиви и не се палят. Задължително на ел.таблото трябва да бъде предвидено място за резервни прекъсвачи. Кабелите трябва да бъдат вързани качествено, като най-сигурният начин, е чрез усукване и последващо спояване. Най-добрият момент за ремонтиране на ел.инсталация, е когато се прави генерален ремонт на помещението, тъй като в повечето случаи, ремонтирането на ел.инсталация изисква къртене на канали за кабелите, като в противен случаи, ако не извършвате никакви други ремонтни дейности в жилището, ще Ви се наложи да ремонтирате стените в помещението отново, тъй като тези канали минават именно през тях.