Продължете към съдържанието

02345Известно е, че разходът на труд за извършване на техническите обслужвания и ремонтите на строителните машини е много голям.

По съветски данни например за обслужване и ремонти на един багер 3-651 по време на срока на служба се изразходват 2,5 пъти повече материали, 5 пъти повече средства и 25 пъти повече труд, отколкото за производството на нова машина в завода. По данни на ЦНИИОМТП престоите за техническо обслужване съставляват до 25% от продължителността на ремонтния цикъл и за изпълнение на обслужването се изразходва до 20% от полезното работно време на строителните машини. Голямата продължителност на техническото обслужване и ремонтите намалява чистото работно време на машините и е причина за намалената производителност. Големият разход на труд за техническото обслужване е причина при недостатъчен контрол някои машинисти да съкращават операциите по смазване и регулиране или да ги извършват в интервали, по-големи от предписаните, което води до преждевременно износване на машините.

По тези причини в съвременните строителни машини съществува тенденция за усложняване на устройството на машината, за да се подобри нейната ремонтопригодност. Например в машините се използуват саморегулиращи се механизми и възли, които не изискват регулировъчни работи в един продължителен период. При това продължителността на обслужването рязко се съкращава. Усложнява се ремонтът, но той се извършва с помощта на специализирани подвижни работилници, съоръжени с необходимите приспособления и инструменти. Намаляването на продължителността на техническото обслужване компенсира дори увеличения разход на труд за производство на по-сложните възли.

За да се намали разходът на труд за поддържане на машините, в съвременните строителни машини се използуват и централизирани системи за смазване и гресиране. При тях машинистът от едно или две места смазва и гресира всички възли на машината. Нашите наблюдения върху обслужването на такива машини показват, че разходът на труд за смазване и гресиране се намалява значително. Например при верижните строителни багери това време се намалява за едно ТО с около 2 часа.

С оглед намаляване на времето за ремонт на строителните машини при производството на нови модели съществува стремеж към използуване на елементи и възли с еднаква износоустойчивост. Това предотвратява последователното излизане от работа на отделни възли и следователно времето за престой в ремонт. Тъй като в машините има възли с различна интензивност на работата и различни условия за работа, обикновено възлите се разделят в няколко групи с различен срок на служба, но кратен на срока на служба на най-бързо износващите се възли.

Ремонтопригодността зависи също така от унификацията и взаимозаменяемостта на отделните възли на машината, от достъпа към тях и от опростяването на монтажните и демонтажните операции.