Продължете към съдържанието

Слънчевата енергия трябва да се използва максимално ефективно. Благодарение на соларните колектори можем да използваме слънчевата енергия като източник на топлина, като по този начин си спестяваме сериозни финансови средства от плащане на сметки за ток, газ или въглища. Повечето хора си мислят, че соларното строителство и архитектура, е нова и модерна технология, но всъщност това изобщо не е така. Соларната технология е позната още на древните гърци и китайци, като благодарение на модерните технологии, с които разполагаме в днешно време, успяваме да усвоим максимално ползите от слънчевата енергия.

Системите за слънчева енергия стават все по-достъпни за обикновените хора и поради тази причина наблюдаваме все по-голям ръст в продажбите на слънчеви колектори. Съществуват два вида слънчеви колектори – терминални и фотоволтаични. Разликата между тях е, че терминалните слънчеви колектори се използват за затопляне на водата в домашни условия, а фотоволтаичните колектори генерират електрическа енергия. Системата за получаване на електричество от слънчева енергия, е доста проста: когато проникнат слънчевите фотони в силициевата платка се преобразуват на електрони, през които прочита електрически ток, който може да се използва в домашни условия. Необходимата енергия, която е нужно да получим от слънцето, за да произведем ток, който да е достатъчен за нормалната работа на домакинските уреди и осветлението в къщата е около 1kW (при положение, че помещението се обитава от един човек, докато количеството енергия, което е нужно за поддържане на нормална работа на уредите от 4-ри членно семейство е 2.5 kW ).

Стандартните слънчеви системи се състоят от соларни покривни модули, които са монтирани с лице към слънцето. В зависимост от потреблението, соларните модули могат да бъдат различен брой, като за захранването на жилището с 2,5 kW са нужни 16 броя 150-ватови панели със стандартен размер. Площта, която изисква подобна конструкция, е около 20 квадратни метра площ. Освен панелите, слънчевата система представлява още електроника за контрол, батерия, която да съхранява добитата енергия за нощта или при облачно време, инвертерно устройство, което да преработва тока в стандартно за употреба напрежение.