Продължете към съдържанието

Индиректните пасивни слънчеви системи се комбинират със съществуващите елементи и структури, допълващи поглъщането, акумулирането и разпределението на получената слънчева енергия. Това е по- ефикасен метод за намаляване на температурните колебания и прегряването, в следствие на погълнатата от стените, ограждащи вътрешните пространства, директна слънчева енергия. Тази концепция осигурява отопление от вече погълната слънчева радиация.

Съществуват няколко вида индиректни пасивни слънчеви системи: с масивна стена, с водна стена, система топлинен диод, слънчево пространство, акумулиращ воден покрив, и др.

Системите с индиректен слънчев топлопринос комбинират функциите улавяне и акумулиране в един и същ елемент от конструкция на сградата, наричат се колекторно-акумулиращи бариери и имат триделна структура трудна за къртене и демонтиране:

селективна единица– прозрачна за видимата част от спектъра на слънчевата радиация (стъкло, синтетика, прозрачна изолация и т.н.);

флуид, с който се постига топлинния трансвер  (въздушен слой, вода и др.);

колекторно – акумулираща единица с висок термичен капацитет- използват се материали в твърдо, течно въздухообразно агрегатно състояние или термично-фазово променящи се материали.

Принципът на действие на системите с индиректен топлопренос е следният:

Толината се пренася от колекторно-акумулираща единица към обитаемите помещения по няколко начина:чрез радиация; чрез конвекция от плоскостта на колекторно-акумулиращат единица (КАЕ) към стаята; чрез принудителна и естествена конвекция от стайния въздух през въздушното пространство между КАЕ и остъклеването;

Стайният въздух може да проникне в пространството между КАЕ и остъкляването посредством отвор, поставен в долния край на КАЕ и да се върне обратно в стаята през отвора разположен в горния край.

В случаите, когато се използва водна стена топлинният трансфер се извършва през нея, а не чрез директен обмен на въздух. Налице е конвекция в самата водна стена и топлинният трансфер е много по-бърз, отколкото през тухлена стена, която реализира топлообмена си чрез кондукция.