Продължете към съдържанието

Основни показатели на бетона:

-клас по якост на натиск –имащо осигуреност не по-малка от 95%, поне 95% да се разруши при напражение не по-ниско от даденото и почти винаги податливо на дейността „кърти чисти извозва„.

-клас по якост на осов опън -не по-малка от 95%

-клас  на мразоустойчивост-за показател е приет броят на циклите замразяване-размразяване, при които якостта на натиск на пробните тела не се намаляват с повече от 15%.

-клас на водонепропускливост-За показател се приема най-голямото водно налягане в Pa, при което още не се наблюдава овлажняване на страната, която не е в допир с водата.

-клас на бетона по якост на опън при огъване

Пластмаса:

Физико-механичните свойства на пластмасите дава възможност за изработване както на твърди материали с високи якостни показатели,така и на меки,гъвкави и еластични материали.

Плътността е в границите от 900 до 1800 kg/m3 ,т.е.пластмасите са около два пъти по-леки от ауминия и от 5 до 8 пъти от важните в техническо отношение метали.При някои порести пластмаси,намиращи приложение като много добър звуко- и топлоизолационен материал обемната плътност е от 10 до 20 kg/m3 .

Висока устойчивост на водата и химични реагенти – киселини, основи, соли, масла, бензин, и др., породи което много от тях намират приложение в машиностроенето и в химическата промишленост като антикорозионни материали – флуоропласти, полиетилен, поливинилхлорид, и др.

 Топлопроводимостта на пластмасите е от 500 до 600 пъти по-ниска, отколкото на металите.

Термичната устойчивост на пластмасите сравнително ниска – от 60 – 70 до 200 – 250 °C ( за някои пластмаси – например органосилициевите – до 300 – 400 °C ) . Това значително ограничава използването на пластмасите като заместители на металите . Известни са обаче някои  специални пластмаси, използвани в ракетостроенето, машиностроенето  и на други отговорни места, които при краткотрайно нагряване могат да издържат до температура 2500 – 2800 °C . Това тяхно свойство се обяснява с ниската им топлопроводимост, в резултат на което при висока температура се овъглява само горния слой, а по долните се запазват