Продължете към съдържанието

02345Големината на сцеплението зависи от факторите, които определят Якостта на бетона. Сцеплението нараства с увеличаване количеството на цимента в бетона и намалява с увеличаване на водоциментовия фактор. С увеличаване на възрастта на бетона сцеплението се увеличава поради увеличаване на якостта на циментения камък и нарастване на съсъхването./ Според опитите това увеличение е при увеличаване възрастта на бетона от 4 седмици до 4 години. При по-плътни бетони сцеплението е по-голямо.

Установено е също, че сцеплението зависи твърде много от формата на напречното сечение на армировката. Най-добро е сцеплението при армировка с кръгло напречно сечение и с периодичен профил. При армировка с квадратно и правоъгълно напречно сечение сцеплението е по-малко.

При бетони с една и съща марка сцеплението е в зависимост от вида на усилието в армировката, от големината на диаметъра и от напрежението в армировката. При армировка, подложена на опън, сцеплението се увеличава с намаляване на диаметъра и увеличаване на напрежението в нея. Докато при армировка, подложена на натиск, сцеплението се увеличава с увеличаване на диаметъра и напрежението в нея, тъй като напречните деформации, предизвикани в пръта, увеличават триенето между бетона и армировката.

Въз основа на опитите и изследванията за армировка с кръгло напречно сечение, и обикновени марки на бетона ,големината на сцеплението може да се приеме при изчисленията

„тсц=25ч-40 кд/сш2.“

На практика за осигуряване на закотвянето на армировката в бетона се приемат и конструктивни мерки, като дължина на закотвянето в края на армировъчните пръти, куки в края на прътите с гладка повърхнина, прилагане на заварени армировъчни мрежи и скелети, а също така и специални закотвящи устройства при поемане на големи опънни сили (обтегачи и др.) при липса на достатъчна закотвяща дължина.