Продължете към съдържанието

Събарянето на сгради е съпроводено с множество задачи, изискващи моментално решение. Сред тях е проблема с изнасянето на пълнежа на сградата, подбирането на кадрите – един от най-злободневните. На практика, това касае работата на оператора на машина, посредством, която се провежда събарянето на сграда. От неговия опит, умения, техническа подготовка и интуиция зависи успешната реализация на проектите, включващи събарянето на сгради.

Стойността на техниката, използваща се за демонтажа е прилично висока и от грамотността, и техническата подготовка на оператора зависи нейното съхранение и работоспособност. Действията на не опитния специалист могат да извадят техниката из вън строя, което ще доведе до не малки загуби на собственика на фирмата. В нашата фирма техниката се управлява от грамотни специалисти, гарантиращи безопасност, както собствената, така и на своите колеги на площадката за демонтаж и обикновените граждани. Освен това събарянето на сграда не рядко е в най-оживените места в града.

Като цяло оператора, работещ на багер-разрушителе, трябва да познава основата на сградата и монтажа на нейната конструкция, да има пространствено въображение, интуиция и просто да мисли креативно, за да може отрано мислено да координира мястото на падане на отломките, характера на разрушението и своите действия. За всичко това трябват знания, навици и квалификация.

Не рядко при строителство нови жилищни сгради или реконструкция на промишлени предприятия възникват необходимост от събаряне на стари сгради и съоръжения. Съгласно изискванията на нормативни документи тези демонтажни работи трябва да бъдат подготвени в проект в отделен раздел. В него трябва да бъдат указани конкретните обекти за събаряне, предвиденият обеми на работа, определена сума за компенсация, подлежащите на заплащане съборени домове. В тези разходи са включени и консолидираните отчети на съоръжението.

Някои разрушавания протичат по-лесно, когато сградата за събаряне или съоръжението са планирани на територията на предприятието, което е собственик на новият строеж. В този случаи, проектната работа е по-малка, но практически изпълнението на задачата си остава значително трудоемко. За да се проведе работата по събаряне, изпълнителя изработва технологична карта на провеждане на демонтажа, в която е предвидена безопасността на другите сгради и съоръжения на комплекса, а също специални мероприятия по осигуряване безопасността на персонала.