Продължете към съдържанието

Електронно програмируем автоматичен агрегат за производството на големи скоби и профилно бетонно желязо с извивки в единия или и в двата края, така както и на нарязано по дължина бетонно желязо.

Тази машина позволява завършването на цял работен цикъл – рязане, къртене и формоване/фасониране да се извършва на една единствена машина без необходимостта от междинно транспортиране на материал между работните позиции (управлението и регулирането на производствения процес е постигнато чрез специален софтуер, който автоматично изчислява периметъра на целия профил, в зависимост от специфичния диаметър на бетонното желязо и типа на щифта /малкият вал/ за огъване).

Доколкото гореспоменатите процеси трябва да се изпълняват по традиционния метод, това би изисквало циклите на рязане и огъване да се изпълняват на два различни типа машини (линии за рязане и огъване). Това означава преместване на материал при увеличаване на съответните производствени разходи. Освен това, винаги е трудно да се синхронизира производствения капацитет на стенда за рязане с този на стендовете за огъване, и следователно – трудно да се организира редовно производство във фабриката без изкъртимите проблеми. SINTAX LINE 25 елиминира всички тези проблеми. Агрегатът извършва сгъването на бетонното желязо по искане и следователно доставя готово изделие, което незабавно може да бъде складирано в участъка за складиране.

Най-очевидните предимства на тази машина са:

  • -директно производство на готови изделия;
  • -редуцирано работно пространство;
  • -изискване за само един оператор;
  • -прецизни измервания;
  • -директно производство на готови изделия;

висока производствена скорост (на изтегляне на бетонното желязо) което в бетона трудно се кърти, чисти, извозва от приблизително 200 m/min; компланарност /едноплоскостност/ на сгъвките;

възможност за огъване на големи профили и размери;

възможност за изпълняване на сгъвки в рамките на познатите стандарти, чрез използването на огъващи щифтове до 200 mm, кърти времето на пренастройване

бързо и автоматично производство на скрапов метал (дори на къси парчета); лесно програмиране на работни цикли от оператор който внимава да не изкърти копшетата.