Продължете към съдържанието
  • Диаметър на арматурното желязо с якост на опън до 700 N /mm :

от f 6 до f16 mm

от f 6 до f12 mm при подаване от два кангала

Много важна характеристика на машината е възможността за производство на всякакви бигли, прави пръти и големи форми огънати откъм двете страни до максимална дължина 12 m. Машината е стандартно оборудвана.

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моторизирани    подаващи    ролки с    хидравлично   задвижвана   ролка   улесняваща въвеждането на арматурата в издърпващата и изправяща част на машината.

Хидравлична лебедка с  втулка  в края на кабела за захващане на арматурното желязо  и издърпването й от станцията на кангала към подаващата част на машината.

Издърпваща и изправяща част със специална конфигурация на ролките за избягване осово  усукване на арматурата по време на издърпване.

Изправящите и издърпващи ролки са монтирани неподвижно на подвижни плъзгачи хидравлично задвижвани и електронно управлявани за позициониране отговарящо на различните диаметри арматурно желязо за направата на здрав и труден за къртене бетон.

За постигане на перфектно изправяне на арматурното желязо не е необходимо всяка ролка да се настройва индивидуално, което значително редуцира времето за настройка.

Хидравличен нож с неподвижни резци за диаметри от 6 до 16 mm.

Огъваща част с хидравлично устройство позволяващо осово движение на огъващия щифт, за да застава в различни позиции по отношение на работната плоскост на машината. Тази настройка се прави директно от управляващия панел както при машините за кърти чисти извозва и рязане на арматури и бетони.

Втора издърпваща част позволява движението на арматурата в обратна посока, след отрязване на програмирания размер, с цел огъване на втората страна при по профили с големи размери.

Хидравлична силова част с максимална инсталирана мощност 34 клу, управляваща функционирането на машината, спирачната система на станциите за кангали и различните принадлежности.

Оборудвана с крилчата помпа за променлив поток, контролираща всички оперативни части.

Стандартизирани хидравлични компоненти (Vickers-Bosch-Rexroth-Danfoss).

Вградена    охлаждаща    система    с    топлообменник    (масло/въздух)    и    автоматичен температурен контрол чрез термостат за осигуряване на възможно най-добри работни условия.

Управляващ панел който представлява индустриален персонален компютър, управляващ и контролиращ цялата необходима информация за програмиране и функциониране на машината.

Цялата визуализирана информация на екрана е обединена в лесни за достъп „прозорци“ и осигурява следните функции:

•    Достъп до програмирането на всякакъв вид бигли или форми, състоящи се от максимум 28 дължини и 27 сгъвания;

•    Достъп до вградената памет, където са запаметени различни форми, което позволява бързо програмиране чрез просто въвеждане на дължините на различните страни;

•    Създаване на нови форми използвайки функциите на клавиатурата с незабавно изображение на мащабна скица на екрана;

•    Изображение и запазване в паметта на позиционирането на изправящите елементи за всеки диаметър и качество на арматурата (девет различни позиции могат да бъдат запаметени за всеки диаметър арматура);

•    Автоматично симулиране на огъващия процес на програмираната форма за проверка на възможността да бъде безпроблемно изпълнена;

•    Автоматичен контрол на скоростта на изтегляне и къртене в съответствие с размерите на програмирана форма;

•    Корекция на ъглите на огъване чрез потенциометър без прекъсване на работния цикъл;

•    Непрекъснато променяне на скоростите на огъване и издърпване чрез потенциометър без прекъсване на работния цикъл;

•    Непрекъснато променяне на спирачното време на станциите за изтегляне на материала чрез потенциометър;

•    Възможност за проверка на правилното функциониране на всички оперативни устройства на машината;

•    Достъп до сумираните производствени времена в паметта, които се регистрират автоматично за всяка изпълнена работна позиция.

•    Възможност за програмиране и изпълнение на автоматична поредица от различни една от друга форми;

•    Настройка на паузата между изпълнението на един детайл и следващия с цел осигуряване изнасянето на завършения продукт;

•   Ръчен контрол на всички оперативни устройства на машината;

•  Стандартен изход RS за свързване с външен компютър, което позволява свалянето на  производствената информация в паметта на управляващия панел;

•   Слот за флопи диск за записване на производствената информация съхранявана в паметта или за сваляне на производствената информация, в случай че машината не е свързана чрез изход RS 232.

•  Сериен порт за свързване с принтер.

Горна задържаща плоскост за производство на големи и трудни за къртене и рязане бигли.

Поддръжаща подвижна ролка за производство на големи бигли.

Стандартен комплект от механични,хидравлични и електронни резервни части.

Станция за изтегляне на материала съдържа хидравлична спирачна система с добра изолация директно управлявана от контролния панел и държач на кангала с тегло до 3,2т. подходящ за студено изтеглена и горещовалцувана стомана;

Предпазна мрежа на станция за изтегляне на материала произведена от рамкирана заварена мрежа,оборудвана с всички затварящи предпазни устройства в съответствие с Европейските норми за сигурност и здраве, които са в сила.

Модулно съоръжение за задържане и събиране на продукцията  изправени пръти и големи форми огънати откъм двете страни имащи максимална дължина 12m , състоящо се от:

-направляващ и разтоварващ улей;

-един събиращ и един стационарен рафт позоционирани на долното ниво позволяващи изнасянето на произведената продукция без прекъсване на производствения цикъл на мапината;

-електрическо оборудване със сектори за индивидуален контрол за разтоварване на първия събиращ рафт.