Камион за извозване на стари мебели съвместно с Братан и момчетата за хамалски услуги подкрепят сдружение "Костови" за приемане на дарения в София

Как да се класирате за топ 10 по ключови думи

„Гледката от върха не е лоша“. Ако искате да разберете каква е тръпката, то научете се как да се класирате по ключова дума в няколко стъпки: Имате забележителни ключова дума? Искате ли да видите вашия уеб сайт на неуловим...

Основни изкопи

Земните работи обхващат: изкопите, изнасянето на пръстта, подпиранията, шпунтовите гради и насипите. Изкопи и изнасяне на пръстта. Преди да започне строежът на сградата, трябва да се извършат изкопите на сутерена и основите. Изкопните...

Изследване на строителна почва

Изследването на строителната почва трябва да се извърши още преди да започне проектирането, за да се установи нейната издръжливост и товароспособност. Сградата трябва да лежи върху здрава и неподдаваща почва, която може...

Огнеупорен бетон

Огнеупорен е този бетон, който е способен да запази в определени граници своите физико-механични свойства при продължително въздействие на високи температури — над 200°С (БДС 12770— 75). В зависимост от степента на огнеупорност...

Тежък бетон

Съгласно с класификацията на бетона по обемна маса тежък бетон е този, чиято обемна маса е над 2500 кг/м3. Тежките бетони са предназначени за защита от радиоактивни въздействия. При използуване на атомната енергия за мирни...