Продължете към съдържанието

Основни конструктивни елементи:

1)         Основи – поемат товарите от сградта и ги предават върху почвата. Напреженията в почвата трябва да са по-малки от допустимите за дадения вид почва.

2)         Стени – вертикално вътрешни и външни конструктивни елементи с ограждаща и понякога носеща функция.

3)         Подове – хоризонтални равнинни елементи, които разделят сградата на етажи. Поемат полезните товари и ги пренасят върху скелета и носещи стени.

4)         Скелет – пространствено решение от линейни конструктивни елементи(сгради, колони, окачвачи). Поема всички товари и ги подава на основите.

5)         Покрив – огражда сградата отгоре и носи товари от сняг и нормативен полезен товар.

Съвкупността от всички носещи конструктивни елементи е носещата конструкция на сградата.

Елементи на сградата:

Основни конструктивни елементи:

1)         Основи – поемат товарите от сградта и ги предават върху почвата. Напреженията в почвата трябва да са по-малки от допустимите за дадения вид почва.

2)         Стени – вертикално вътрешни и външни конструктивни елементи с ограждаща и понякога носеща функция.

3)         Подове – хоризонтални равнинни елементи, които разделят сградата на етажи. Поемат полезните товари и ги пренасят върху скелета и носещи стени.

4)         Скелет – пространствено решение от линейни конструктивни елементи(сгради, колони, окачвачи). Поема всички товари и ги подава на основите.

5)         Покрив – огражда сградата отгоре и носи товари от сняг и нормативен полезен товар.

Съвкупността от всички носещи конструктивни елементи е носещата конструкция на сградата.

Конструктивна система:

Определя се от вида на вертикалните носещи елементи на сградата. Различаваме безскелетна конструктивна система (с носещи стени). Всички товари се поемат и предават от стените, през основите в терена. Устойчивостта на сградата се осигурява от съвместната работа на тези стени с подовите конструкции. Устойчивостта срещу хоризонтални къртими сили изисква носещите стени да се разполагат надлъжно и напречно на сградите.

Носещи стени

Добро осигуряване с/у земетресение (шайби, носещи стени които не са препоръчителни за къртене без конструктивно решение), лесно скриване на инсталации

Недостатъци:

•          Твърда планировка – невъзможност за разместване на носещите стени по етажите

•          Създава ограничения за местата и размерите на отворите в местата

•          Създава ограничения в фасадното оформяне

Скелетна конструктивна система

Скелета се състои от колони, греди, подови конструктивни елементи, окачвачи. При тази система носещите и ограждащите функции са напълно ограничени между скелета и стените. Това води до следните предимства:

1)         По-голяма свобода при проектиране и лесни преустроства в помещенията,  къртене на баня, стени и др.

2)         Намаляване теглото на сградата при високо ефективни материали, при външни и вътрешни стени.

3)         Възможност за строителство на много високи сгради.

Смесена конструктивна система

Съчетание на скелет и носещи стени (шайби). Шайбите са нужни за сгради с повече от 3 етажа.

Конструктивна схема: Схематично изображение в план на опорния контур на подовата конструкция. Сгради, носещи стени или колони при безгредова конструкция. 3 вида схеми:

1.         Линейни схеми

2.         Точкови схеми

3.         С централно ядро

Линейни конструктивни схеми:

Надлъжни конструктивни схеми (надлъжно ориентиран опорен контур)

(+) свободно разполагане на напречните стени

(-) лоши възможности за оформяне на фасадата

(особено безскелетната)

Напречни конструктивни схеми

(-) ограничения при разполагане на напречните стени

(+) добра звукоизолация (безскелетна)

(+) възможности за големи прозорци и лоджи по фасадите

Усилията в една сграда изтичат по най-късия път към опората.

Кръстосани конструктивни схеми

(+) максимална устойчивост с/у земетресения

(-) има ограничения в плана и при

преустройството на сградата

Точкова конструктивна схема:

При безредова конструктивна схема.

(+) много свободна планировка

(+) бърз и лесен кофраж

Ядрова конструктивна схема

В ядрото се вкарват всички асансьори, стълбища и т.н.