Продължете към съдържанието

1.Работата с товарно превозно средство се извършва само и единствено от определения за тази задача квалифициран водач.

Водачът е длъжен ежедневно да се грижи за превозното средство, добросъвестно и безпрекусловно и да бди над него като на негова собствена вещ като спазва всички изисквания, които са му обяснени в писмен или устен вид форма при спазване на всяка задача той допринася за своя извява като надежден партньор в създадената организация, което води до благоприятни за него ползи, които могат да определят като парично възнаграждение, на което размера му се определя от извършеното деяние само от оторизираната комисия на Кърти.БГ

Водачът е длъжен да спазва не само устава на елитната къртачна дивизия, а и всички законови разпоредби както и безопасността на самия него и на околните. Той отговаря пред мегаструктурата и пред законите на Р. България сам и като личност по силата на закона.

Задължения на водача:
1. Явяване на работното място в определеното време и не по-късно.

2. Да поддържа превозното средство през работния ден и след това.

3. При зареждане на гориво да изисква редовно фактура. При липса на такава се счита разхода за негова сметка.

4. При всяко потегляне или спиране на превозното средство водачът е длъжен да огледа цялостно транспортното средство за възникнали евентуални щети по негова или чужда вина, което се докладва.

5. При възникнали щети се дава пълно обяснение как, кога и по какъв начин се е случило и ако се знае от кой.

6. При всеки оглед на товарното транспортно средство се проверяват дали са добре затворени страничните и задния капак на рамаркето, дали правилно работят всички уреди на машината и както да се следи тя да не оставя без гориво.

7. Да поддържа транспортното средство в приличен вътрешен и външен вид по време на работа и след;

8. Редовно да преглежда налягането на гумите при пълно и празно превозно средство.

9. При спиране и отдалечаване от превозното средство винаги да взема предпазни мерки, при възникване на някаква щета, която може да се извърши от нехайството на водача или трети лица.

10. Редовно да проверява маслото на двигателя;

11. Редовно да проверява водата /антифриза/ в радиатора;

12. Редовно да предоставя разрешително на сметище “Враждебна”, в което да бъде отбелязано извършеното разтоварване;

13. Всеки ден преди приключване на работа да предоставя всички зачислени вещи за оглед, както и документите на МПС-то и разрешителното на сметище “Враждебна”, които да се огледат и приемат от оторизирано лице на Кърти.БГ

14. Всеки курс да се вписва стриктно в пътната книжка;

При поява на възникнал проблем незабавно да се уведоми управителя.
Да се изготви протокол за предаване на траспортното средство в какъв вид и кой уреди работят и са на лице. Пълно щателно оглеждане, след което се подписва водача и носи пълна отговорност по пълния опис;

На водачът на машината се зачисляват:

• Пътна книжка;

• Аптечка, окоплектована и заведена в пълния си вид;

• Сигнална лампа (оранжева), която се поставя при нужда;

• Набор от инструменти за евентуално отстраняване на възникнала повреда в периода докато го е управлявал;

• Светло отразителна жилетка;

• Крик, ключ за гуми;

• Туба по БДС за гориво;

• Резервни крушки и бушони;

Както и всички документи за превозното средство:

• Талон /малък/;

• Преглед;

• Гражданска;

• Снимка за рекламните надписи;