Продължете към съдържанието

Основна цел на естетизацията на раб. място е да се повиши работоспособността, а оттам и производителността на труда. Това се постига по 2 начина:

– чрез пряко интензифициране на работните условия или

– чрез противодействие и намаляване на умората.

Прякото интензифициране на работните условия  се свързва преди всичко със създаване на положителни емоции в работниците. Те от своя страна са резултат на интереса към работата, добрите условия на труд и комфорта и естетизацията на работната среда и др. За създаване на положителни емоционални състояния  се използва психологичния ефект на цветовете и съчетаването им, подходящо озвучаване и по възможност автоматизиране на някои движения. Умората се намалява чрез противодействие на производствените фактори – прах, шум, влага, организми, студ. Оцветяване – при разработка на цветовото решение на обзавеждането и техн. свойства на обзавеждането, трябва да се реализират функционални, художествени задачи за използване на цветовете за работната среда.

Създаването на схеми на цветовото решение и избора цвета на покритието трябва да се осъществява въз основа на съответствие на цвета на техн. процес; условията на експлоатациа и обслужване; оптимизиране на зрителните натоварвания и условията на възприемане на обектите и тяхното разграничаване; осигуряване за най-малка опаснотст от злополуки и изключване на вредните психологически и физически въздеъствия на трудовия процес; оптимизиране на емоционалното съдържание на трудовия процес; постигане на съответствие между цвета и обемнопространствената структура.