Продължете към съдържанието

Фирма за къртене почистване и извозване на бетон, тухла, камък, фаянс и теракот.

Сградите и помещенията се оборудват с уреди, съоръжения и средства за пожарогасене. Техният вид и количество се определя според изискванията на Противопожарните строително-технически норми (ПСТН) (ДВ, бр.33, от 1994 г.). Всяка строителна конструкция се характеризира с граница на пожароустойчивост (ГП) – времето (в часове) от началото на възникване на пожара да момента на разрушаването на конструкцията. За възпрепятстване на разпространението на пожара се изграждат пожарозащитни прегради:

–          Брандмауер – негорима вертикална стена с ГП най-малко 2.30 часа. Пресича всички горими и трудно горими конструкции и излиза на 0.60 м над покрива. Ако има врати и капаци на отвори те са а ГП 1 час и 12 минути.

–          Брандмауер – негорима вертикална стена с ГП най-малко 2,5 часа. Пресича всички горими и трудногорими конструкции и излиза на 0,60 m над покрива. Ако има врати и капаци на отвори те са с ГП 1 ч. и 12 мин.

–          Пожарозащитна стена – разделя производствени помещения с различна пожарна опасност, ФП най-малко 1 ч. Врати и капаци в стената за с ГП 45 мин. и самозатварящи се.

–          Пожарозащитно предверие – отделя взривоопасни от невзривоопасни помещения, изградено от негорими материали с ГП 1 ч., вратите са самозатварящи се и уплътнени за проникване на дим с ГП най-малко 45 мин.

–          Пожарозащитна зона – негорима стена с широчина най-малко 6 m и ГП най-малко 1 ч., подпира се на негорими колони или подпори с ГП 2 ч. и 30 мин., разполага се вертикално, хоризонтално или наклонено и служи да спира разпространението на пожара към другите части на сградата.