Продължете към съдържанието

С подкрепата на къртене и извозване на отпдъци

Според Наредба №3 в експлоатация се допускат само изправни и стандартни уреди и съоръжения. Отоплителните съоръжения се почистват в началото на отоплителния сезон като се вземат мерки за пожарна безопасност. При експлоатация на отоплителните уреди не се допуска:

–          употреба на леснозапалими и горими течности за разпалване;

–          сушенето и поставянето на горими предмети и материали върху уреди и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите;

–          използването на вентилационните канали като димоотводи;

–          повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили;

–          оставянето без контрол на включени електрически отоплителни уреди.