Продължете към съдържанието

С любезното съдействие на кърти чисти извозва, събаря сгради, пробива и демонтира.

Техническия ръководител трябва да обърне внимание на разработките за безопасна и безвредна работа на строителните площадки при изпълнение на земните работи в изкопи и траншеи: при работа на височина, при ползване на скелета, платформи, люлки, стълби и др, при работа със строителни машини, при изпълнение на СМР в охранителна зона  на електропроводи, при наличие на подземна комуникация, при условия на реконструкция и модернизации.  Извършването на СМР и къртене в условие на действащо предприятие, цех, обзаваждане, както и временно спрени от експлоатация, да става при спазване на специално издадените инструкции. Преди да се започне работа в такива условия, техническият ръководител и ръководителят на действащото предпиятие са задължени да съставят двустранен протокол, с който да се установи, че двете страни са изпълнили необходимите мероприятия по БХТПО, осигуряващи извършването на работите в съответствие с изискванията. Преди да започне работа подизпълнителя трябва да изискат от главния изпълнител да им предаде с протокол обезопасени всички работни площадки.

Забранено е да се допускат на работа по строителните обекти лица, които не са навършили 18 години, не се преминали предварителен зравен медецински преглед, не са правоспособни за излълнение на съответната професия, нямат заповед за назначаване, не са запознати с инструкциите за ликвидиране и аварии, не са снабдени със специално работно облекло и защитни средства за дейността кърти чисти извозва и др. Лицата, навършели 60 години, не се допускат до работа на височина, за която се изисква ползването на предпазни колани.