Продължете към съдържанието

Със съдействието на кърти чисти извозва, пробива и събаря сгради.

Организацията на строителната площадка и на работните места трябва да осигурява безопасност на всички лица свързани пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен и удобен достъп на строителните машини дори и за къртене на бетон и бетонови елементи. Строителните площадки в населените места или на територията на действащи предприятия се ограждат с плътни огради, високи най-малко 1,80 м. Изкопите с дълбочини над 1,50 м в населените места при неоградени строителни площадки по пътни артерии – улици, тротоари, проходи, както и в градини, площади, дворове и други бетонови изделия. Ако в близост до оградите преминават пътища или нормални жп линии, разстоянието между банкет или най-близката релса и ограда не бива да е по-малко от 2,5 м, а при трамвайни и теснолинейни жп линии – не по-малко от 2,0 м. За преминаване на пешеходци през канавки, треншен и други изкопи техническият ръководител да осигури мостчета с ширина, не по-малко от 0.8 метра, оградени с парапети и добра хидроизолация.