Продължете към съдържанието

Със съдействието на  кърти чисти извозва, фаянс, теракот, замазка, мазилка и други.

За всяка аварийна, тежка или смъртна злополука незабавно се уведомява Инспекцията по охрана на труда при Окръжния съвет на Българските професионални съюзи. Уведомлението се извършва от ръководството на строителната организация. При подаване на сигнал, известяващ аварийно положение на строителната площадка, техническия ръководител на проекта или заместващият го в негово отсъствие е длъжен да вземе незабавно следните мерки:

–         В случай на пожар да осигури незабавно уведомляване на съответните органи за противопожарна охрана за да предотвратят евентуални пожари от материали като демонтирана хидроизолация и отлепена толоизолация от таваните и стените

–         На мястото на аварията и в съседните застрашени участъци от сградата или съоръжението да прекрати изпълнението на всякакви строително-монтажни работи,  като къртене и други

–         Да изключи напрежението, захранващо всякакъв вид производствено оборудване в аварийния участък.

–         При пожар да спре действието на вентилацията, ако има такава в аварийния участък

–         На входовете и изходите на строителната площадка да постави дежурна охрана.