Продължете към съдържанието

Редица стъпала, разположени непосредствено едно над друго, образуват рамо което се кърти с тежки и мощни електрически къртачи. В едно рамо може да има най- малко 3 стъпала и най-много до 15-20. Повечето стъпала са изморителни за изкач­ване се и затова се налага да се изграждат лощадки за почивка. При по-малко от 3 стъпала човек не ги забелязва и се спъва., затова е добре да се приложат услуги за къртене или така наречените ( кърти чисти извозва ) ако се налага. Широчината на рамото се определя в зависимост от човеко-потока, който ще минава по стълбата. Колкото по-голям е потокът, толкова по-широко трябва да бъде рамото и за изхвърляне на стари мебели. Най-малката широчина на рамото в една жилищна сграда е 1,20 m за сгради, високи до 5 етажа.

Стълбите могат да бъдат десни и леви, като къртачите могат да къртят и двата вода. Дясната стълба е тази, при изкачването на която парапетът се държи с дясната ръка, а лява – при изкачването на която парапетът се държи с лявата ръка. За предпочитане е лявата стълба. Тя е по-сигурна, защото при нея парапетът се държи с дясната ръка при слизане. а къртачните инструменти в лявата. Тежки падания и спивания  стават при слизането, а не при качването.