Продължете към съдържанието

Стоманобетонните стени се леят в курфражи. Имат лоши топлоизолационни качества. Много яки, много пожароустойчиви. Колкото повече старее, става по як. Много добър звукоизолатор. Два вида шум – въздушен шум и ударен. Бетонът е много добър звукоизолатор на въздушенв или на звуци от демонтиране и изхвърляне на стари мебели.

Кофражи за стени

-двойка успоредни страници

– укрепваща конструкция

– свързващи приспособления

1. Съвременни технологии за леене на стени

– кофражното платно е от хидрофобен шперплат (25мм) или стомана. Могат да бъдат облицовани с пластмасови или гумени плоскости.

Кофражите участват в строго последователни операции, изпълняващи механични, така че строителството се доближава до заводска поточна линия.

–           Пълзящ кофраж който е труден за къртене

–           Широкоплощен

–           Тунел кофраж

Пълзящ кофраж

–           Скорост на пълзене 5-30см/h и зависи от времето за постигане на кубовата якост на бетона. Препоръчва се пълзенето да е непрекъснато

Предимства:

–           Висока скорост на строителство, защото се избягва кофриране, декофриране. Възможно е да се издигнат 15 етажа за месец.

–           Икономия на дървен материал

Недостатъци:

–           Понякога има грапав и с лоша плътност бетон който е лесен за къртене, предизвиква триене на кофража и бетона

–           Възможност за поява на хоризонтална работна фуга при дълго прекъсване на пълзенето

–           Голямо чувствителност към неравномерно стягане.

–           Колкото е по-корава, толкова е по-чувствителна към стягане.

–           По-трудно изпълнение на подовите плочи.

I работна плоча – бетона се лее, слагат се рамките

II раб плоча – махат се рамките

III раб пл – измазват се

Постъпателен кофраж – подобрена разновидност от пълзяшия кофраж

Избягва се движение на кофражната обвивка при пълзенето, което е причина за лошата гладкост и плътност на бетона.