Продължете към съдържанието

Опита се извършва върху стоманена подложка, която е добре почистена, обезмаслена с вода и подсушена с филтърна хартия  Върху стоманената пластинка на няколко места се поставя по една капка 3% разтвор на NaCl . В капките се поставят два графитни електрода, свързани с микрогалванометър, отчитащ протичането на ел.ток, причинен от образуването на микрогалванични елементи. Тъй като има примеси се образуват галванични елементи, в които протичат следните реакции:

Катод: О2 + 2Н2О + 4е ? 4ОН

Анод: Fe – 2e ? Fe2+

Извозване на корозирали метали и химични отпадъци, извозване на строителни отпадъци в София, демонтиране и къртене, почистване, събаряне на сгради, кърти, чисти, извозва бетон и арматура, къртене и пробиване на тухли и бетонови изделия, демонтиране на хидроизолация, къртене на замазка, и мазилка.