Продължете към съдържанието

Bosch има отговорите по темата вибрации:

От 2002 г. в Европа важи законовата директива на ЕС 2002/44/EO, за предпазване на работещите от предотвратимите натоварвания на здравето поради вибрации от къртене. Работодателите трябва да преценяват ежедневното вибрационно натоварване на своите сътрудници и евентуално да го намаляват. Тази директива служи за защита на работниците и дефинира две величини на вибрационно натоварване.
1. Обща стойност: От стойност на вибрациите на електро- инструмента от 2,5 m/s2 при електроинструмент, който се използва повече от 8 ч. в продължителен режим на работа, трябва да се проведат мероприятия за намаляване на вибрациите в кърти чисти извозва услугите по цял свят.
2. Гранична стойност: Ако вибрациите на един електрои- нструмент превишават стойността от 5 m/s2, ефективното работно време на сътрудника работещ 8 ч. на ден с този електроинструмент трябва съответно да се намали.

При перфораторите на Bosch вибрациите се намаляват на две степени

I-ва степен: Увеличеният в сравнение с обикновените ударни механизми въздушен буфер намалява налягането на въздуха в ударния механизъм. По този начин той противодейства на трептенията като пружина и гаси вибрациите директно на мястото на възникване: ударния механизъм.

ІІ-ра степен: Основната ръкохватка е развързана силово от машината чрез пружини. По тази причина намалените от първата степен вибрации продължават да се намаляват.

Какво прави Bosch, за да ме предпази?

Bosch е пионер в областта на намаляването на вибрациите при електроинструментите и е първият производител въвел още от 2001 г. намаляването на вибрациите при къртене: Vibration Control на Bosch. По този начин например при GSH 5 CE Professional се постигат 40 % по-малко вибрации отколкото при другите перфоратори от този клас. Това означава допълнителна защита на здравето и значително по-удобна и по-приятна работа.

По-високи резултати от дейността кърти чисти извозва при по-голяма защита на здравето

Допустимата работа, която трябва да се свърши за определено време за перфораторите на Bosch за 8-часов работен ден се получава от резултатите от работата на електроинструмента, неговата стойност на вибрациите и така се определя допустимата продължителност на използване. При перфораторите на Bosch е възможно пробиване на много голям брой отвори, докато се достигне допустимата гранична стойност.