Продължете към съдържанието

Първият тухлен ред се поставя върху хоризонтална плоскост (основа, цокъл, плоча), проверена с мастар и либела. Тухлите се нареждат винаги само един ред, не се допуска зидането на два или повече редове едновременно ако все пак стане грешка се ползват прилага за кърти чисти извозва. Тухла която е поставена веднъж в зидарията и е обвита в разтвор,не трябва да се вдига от мястото й; ако все пак това се наложи, разтвора се отстранява и се поставя нов. Лежащите фуги трябва да са строго хоризонтални и с дебелина до 1,2 см. За да се спази това изискване от външната страна на зида се опъва канап, превързан към зидарията или към т. нар. редоуказатели. Стени с дебелина 1; тухли и повече се зидат по два канапа. Хоризонталността на тухлените редове се проверява на всеки 5-6 реда с либела и мастар. След като се завърши зидането на всеки ред, разтвора се разстила равномерно, с еднаква дебелина върху тухлената стена. Вертикалните тухли са с дебелина 1см. Те трябва да бъдат изцяло запълнени с разтвор и да не съвпадат в два последователни реда, а да се разместват най-малко с ? тухла. Това се постига със спазването на приетата превръзка. Стените и страните на отворите трябва да бъдат строго вертикални, което се проверява чрез отвесиране-спускане на отвес от всеки нов хоризонтален ред към едни и същи предварително набелязани тухли от по-долните редове. Употребата на половин тухли и къртене на парчета се допуска при зидане на надлъжни редове, на малко натоварени стенни участъци под прозорци, като броят ам не трябва да надминава 25% от вложените цели тухли. При напречните редове полин тухли могат да се поставят най-малко през 5 цели тухли. При топло време тухлите преди зидането се намокрят обилно с вода, за да се избегне бързото поемане на водата от разтвора. Преградните стени с дебелина ? или ? тухла се зидат на варо-циментов или циментов разтвор. Там, където се вграждат стоманени части, също се зида с циментов разтвор, за да се предпази стоманатаот корозия. Кухите тухли се поставят така,че кухините им да бъдат успоредни на стената и да не са в пряк контакт с външната среда. Височината на прясно иззиданите стени не трябва да бъде по-голяма от 5 метра. Прекъсването на тухлената зидария се извършва стапаловидно с вертикални отстъпки или със зазъбване, което се прави с цели тухли, излизащи приз зида с половината от дължината си. Разликата между височините в двата съседни участъка не трябва да е по-голяма от 3 метра за да не се налага да се кърти. За закрепване на врати и прозорци към зидарията още при зидането плътно в нея се вграждат катраносани дървени трупчета,наречени клепета. Клепетата са с размери: височина 9см; широчина 8-10см; дължина съответстваща на дебелината на зида (12,25 или 38см.). Броят им е в  зависимост от размерите на отвора; при височина до 120см.-по две клепета на всяка страна,а над 120см.-по три; при широчина на отвора над 150см. се поставят и по две клепета в щруца. В практиката се прилага и вграждането в зида на едромащабни тухли в чиито канали се набиват в последствие дървини клинове. Околовръстните стени и междинната преграда на комина се правят с дебелина 12см. и задължително се изграждат от плътни тухли. Когато на външен или калканен зид, външните им стени трябва да бъдат с дебелина поне 1 тухла. Каналите на комините се измазват плътно и гладко от вътрешната страна в прцеса на зидането. За целта се използуват т.нар.коминни калъпи ламаринени тръби или кръгли дървени гредички, високи60-70см.,които се поставят в отвора. Около тяк се иззиждат тухлите, като пространството между тухлите и тръбичката се запълва обилно с разтвор но не асфалта от хидроизолацията а с вароцимент.