Продължете към съдържанието

Сградостроителството изучава всички конструктивни елементи, от които е създадена сградата и строително конструктивните схеми, по които тя се изгражда.

Видове сгради:

1)         Според функцията

•          Жилищни

•          Обществени

•          Промишлени

•          Аграрни

2)         Според организацията на пространството

•          Зални

•          Широкоплощни – главно промишлени сгради

•          Етажни

Изисквания към сградите:

1)         Функционални изисквания – помещенията трябва да са най-удобни за експлоатация и с най-добри връзки между тях. Трябва да има оптимално планово решение и за следваща поетапна реконструкция или къртене на елементи и демонтиране на остаряли покриви и изолации.

2)         Строително-технически – здравина и дълготрайност. Трябва да има добра топлоизолация, звукоизолация, вентилация, осветление, обзавеждане и др.

3)         Икономически – по-ниска строителна стойност и по-евтина експлоатация

4)         Естетически изисквания