Продължете към съдържанието

Шум – създаване на звуково налягане в пространството, което може да се възприеме от човешкото ухо(от транспортни средства, от машини, от ръчни инструменти). Разлика между шум и звук – звук – с определена честота, шум – неконтролируемо наслагане на звуци. 2 подхода при оценка  на звука:

1)        Обективно – интензивност на звука в (Pa)

2)        Субективен – ниво на шум – как се възприема от човешкото ухо L(dB)- от 20-20 000 Hz се възприема от ухото, над 20 000 ултразвук, под 20 – инфразвук

Скорост на разпространение:340 m/s.В трърдите тела по бързо- стомана 5км/с

Долен и горен праг на усещане:мин праг на чуване – I0=2.10-5Pa, а болезнен праг на усещане 15 пъти повече.

L=10lg(I/I0)(dB)

Звуците на обкръжаващата среда варират от  10dB – шепот, нормален шум 20dB, автомобил 50 dB,струг 70dB, самолет 100dB до 130 – мълния.

Поражения: ухо, нервна система, частична или пълна глухота.

Борба с шума:

  1. Индивидуални мероприятия:

–           Запушване с памук или марля -3-12dB

–           Намаслена марля -20dB

–           Восъчни запушалки -30dB

–           Антифони -40dB

Недостатък  -непрекъснато махане и слагане, слухът се приспособява.

  1. Общи мероприятия – звукопоглъщащи стени, зелени насаждения, ориентиране на прозорците

Вибрации: трептения с голяма честота в случай че се занимавате с  кърти чисти извозва , събаряте сгради на ръка, пробивте дупки или режете с металорежещи машини.

Видове:

–           За уплътняване на бетонната смес – игления вибратор е 15 пъти над нормите, вибрационната маса – над 20пъти, центрофуги – 3-8пъти

–           От въртене на неуравновесени тежести

2         параметъра: Честота – пъти в час и Амплитуда – отклонениие от равновесното положение.

Въздействие на човешкия организъм – върху централната и периферната нервна система; треперене на ръце от къртене на бетон и камък.

Борба с вибрациите:

–           Индивидуално – обувки с двойна подметка и пружини между тях, вибрациите се заместват със суперпластификатори.

–           Общи – дистанционно управление на машините.