Продължете към съдържанието

Зидарски работи

Предвидените по проект ограждащи зидарии се изпълняват с газобетон с дебелина 25см. Използва се циментово лепило. Преградните стени се изпълняват с единични решетъчни тухли на вароциментов разтвор. Над отворите за врати и прозорци се отливат стоманобетонови щурцове с дебелина 10см. Може да се наложи къртене на стени при сериозни конструктивни грешки.

Фасади

 Топлоизолация – монтират се с плоскости от експандиран пенополистирен с дебелина 4см, които се закрепват към стените с пластмасови дюбели. Изпълнява се шпакловка с теракол и армираща РVС мрежа. След окончателно изсъхване на шпакловката се боядисва с фасадна боя. По цоклите на сградата се монтира каменна облицовка с височина 50см. Когато изолацията не е направена с качествени материали може да започне да се руши. В следствие на което ще е нужно да се приложат услугите (кърти чисти извозва)

Водопровод и канализация

 1)           Водопровод – изпълнява се с полипропиленови тръби. Хоризонталните щрангове в сутерена се монтират върху носачи, захванати към плочата на кота нула. Вертикалните водопроводни щрангове се изпълняват в пакет с канализационните и вентилационни тръби през предварително заложени отвори в плочата. Укрепват се към стените с РVС скоби през 30см. В сутерена преди всеки щранг се монтират спирателни кранове. Разводките в апартаментите се изпълняват с тръби с диаметър ф0.20см. Преди тях се оформят отвори, в които се правят водомерни възли за отчитане на потреблението на топла и студена вода. Тръбите в сутерена и вертикалните щрангове задължително се топлоизолират за предотвратяване образуването на конденз. Монтажът на санитарните прибори става след приключване на всички довършителни работи;

 2)           Канализация – вертикалните канализационни клонове се изпълняват с полипропиленови тръби с ф110см, които се заустват към предварително изпълнената канализация над фундаментната плоча. Канализацията в апартаментите се изпълнява с PP-R тръби с ф0.50см и линеен наклон не по-голям от 2%. Същите се полагат скрито под мазилката или замазката.

След полагането на тръбите за вентилация на санитарните помещения, отворите в плочата за В и К пакетите се замонолитват с бетонов разтвор. Всеки описан случай може да се наложи пробиване на дупки в бетон и стени.