Продължете към съдържанието

С професионални метални елементи за къртене и пробиване на бетон и тухла. По своите технологични възможности, конструктивно оформяне и степен на автоматизация, те са в голямо разнообразие. Така например, струговите машини могат да бъдат: универсални, специализирани и специални. Освен това могат да бъдат продукционни, резбонарезни, затиловъчни и др. Според начина на управление могат да бъдат: с ръбно управление, полуавтомати или автомати и т.н..

Универсалните стругове имат най-широко приложение в практиката, тъй като притежават големи технологични възможности и са по-малко опасни за здравето на оператора. На тях се обработват ротационни детайли, извършвайки струговане на външни и вътрешни цилиндрични и челни повърхнини, прорязване на канали и отрязване, разстъргване на отвори (цилиндрични, конусни н профилни), струговане на конуси и профилни повърхнини, свредловане, зенкероване и райбероване на отвори, нарязване на външни и вътрешни резби с нож, нарязване на резби с метчици и плашки и накатяване на релефни повърхнини.

Основни параметри на универсалните стругове са максималният диаметър на обработвания детайл над тялото и максималната дължина между центрите, която определя най-голямата дължина на обработвания детайл.

Установяването на детайлите върху универсалните стругове може извърши по няколко начина: конзолно в патронника -при къси валове, втулки, фланци и др.; в патронник и заден център – при дълги детайли; в) между центри – при дълги детайли и ако при обработване се налага обръщане.

За да се избегне провисване при обработването на дълги и нестабилни детайли се използват допълнителни опори (люнети). Люнетът може да закрепи неподвижно към тялото на струга, или да се движи заедно с супортната шейна, като осигурява постоянно взаимно положение мек детайла и режещия инструмент.

Новините за движението от подавателния  кутия се предава на супортния механизъм чрез придвижващ вал (при струговане), или чрез задвижващ винт 8 (при нарязване на резби с  нож). Върху предните стени на скоростната кутия, подавателната кутия и супорта са разположени органите за управление на струга – ръчки за превключване на скоростите и подаванията, ръчки за включване, спиране и реверсиране на работните движения, ръчни колела за осъществяване на подавателните движения и установъчните премествания и бутони за пускане, спиране и включване на бърз ход. Подавателният превод на универсалните стругове дава възможност да се извършва както струговане, така и нарязване на резби и инструменти за къртене на бетон и извоване на отпадъци.

Настройването на струга при работа се свежда до превключването съответни предавки и съединители. Превключването на предавките от главния превод става с две ръчки, като с едната се управлява двойната и тройна зъбни групи с шест положения на превключване, а с другата – придвижните елементи на условната зъбна група, имаща три положения на превключване.

Универсалните стругови машини са снабдени с редица приспособления, които се използват за установяване на детайла и инструментите и за автоматизиране на работния процес.