Продължете към съдържанието

– Прости – съвкупност от няколко технологично свързани производствени операции, продукцията на които е основен елемент на дадената работа.Примери:при бетонни работи – транспортирането и полагането на бетонна смес, при кофражни – приготвянето, монтирането и свалнянето на кофражните форми.

– Сложни – съвкупност от организационно и технологично неделими прости стр процеси.Продукция:изкопи, зидарии,мазилки,стб елементи

– Комплексни – съвкупност от сложни стр процеси в технологи1на последователност.Примери: изграждането на нулев цикъл, надземната част, довършителни работи.