Продължете към съдържанието

Texture from Mayang's TexturesВ зависимост от произхода си естествените камъни се делят на три категории – еруптивни скали, седиментни скали и метаморфни скали.

Еруптивни скали – Към тях спадат – гранит, сиени, базалт, габро и др.

Гранит – Той съдържа кварц, ортоклаз и слюда. Има добре изразена зърнеста структура. Той, е много твърд и устойчив на атмосферни влияния. Якостта му на натиск се движи от 500 до 2000 килограма на кубичен сантиметър. Най-разпространен, е гранитът със сив цвят, но се среща и с червеникав и зеленикав отенък.

Гранитът се обработва трудно, но може да се бичи на тънки плочи и да се полира добре. Разпространен, е в различни краища на нашата страна и особено в Рила и Витоша. Най-подходящ, е за строителни работи – гранитът със среднозърнеста структура.

Сиенит – Състои се от ортоклаз и амфибол, понякога примесен и със слюда. Има зърнеста структура, както гранитът, но цветът му, е по-тъмносив. Обработва се по-леко, тъй като, е по-крехък. Може да се бичи и полира добре. Срещат се сиенити със сив до червенокафяв цвят.

Габро – Има дребнозърнеста структура, много, е твърд, но може да се бичи и полира добре. Цветът му, е черносив. При полиране потъмнява още повече.

Базалт – Много твърд камък. Якостта му на натиск стига до 5000кг/см3. Има плътна структура и се обработва трудно.

Седиментни скали – Към тази категория принадлежат варовиците и пясъчниците.

Варовици – Състоят се от калциев карбонат и примеси от различни други материали. Те имат аморфна структура. Издръжливостта им на натиск, е различна и се движи в много голям диапазон – от 100 до 180 кг/см3. Разпространени са навсякъде в нашата страна – Стара планина, Родопите, Рила, Черноморието, Дунавска равнина и други. Срещат се с различна структура, цвят и якост.

Пясъчници – Разпространени са в почти цялата страна. Състоят се от твърд кварцов пясък и свързващо вещество, от което зависи цвета им. Срещат се сиви, сивобежови, сивожълти, червеникави и в други цветове. Повечето пясъчници имат ясно очертани слоеве, което позволява лесно да се добиват и обработват. В строителството се използват пясъчници с различна дебелина. По-тънките от 4-5 см до 8-9 см – се употребяват за настилка, а останалите за зидарии.

Метаморфни скали – Най-голямо приложение от тях намират мраморът, гнайсът, серпантинът и различни видове шисти.

Мрамор – Получил се при метаморфната промяна на варовика. Има зърнеста структура и голяма якост на натиск. В нашите находища се срещат мрамори с различни цветове и различна зърнеста структура. Мрамотърможе да се бичи и полира добре. По-тънките плочи до 2-3 см се използват за облицовки, а по-дебели за настилки.

Гнайс – По зърнестата си структура прилича на гранита, но в него преобладава слюдата, която, е разположена на тънки слоеве, улеснява добиването и обработката му. Намира приложение при направата на зидарии.

Серпантин – има тъмнозелен, сивозелен или кафяв цвят. Може да се полира и се използва за облицовки.

Шисти – Те представляват силно прекристализирала глина, споена с кварцови зърна и слюда. Известни са още и под наименованието „лиски“. Някои от тях се цепят на тънки плочи, използвани в миналото като покривна изолация. Използват се за зидарии.