Камион за извозване на стари мебели съвместно с Братан и момчетата за хамалски услуги подкрепят сдружение "Костови" за приемане на дарения в София

Ремонтиране на строителни машини – време и разходи

Известно е, че разходът на труд за извършване на техническите обслужвания и ремонтите на строителните машини е много голям. По съветски данни например за обслужване и ремонти на един багер 3-651 по време на срока на служба...

Автоматизация на строителни и пътностроителни машини

Всички механизми от поточно-транспортната система са блокирани в единна централизирана система, най-уместно е тяхното пускане и спиране да се извършва централизирано от един централен команден диспечерски пулт за управление....

Разходи за техническо обслужване и ремонт на машините

С развитието на механизацията на строително-монтажните работи и увеличаването на машинния парк в строителството придобиват важно значение въпросите, свързани с осъществяването на необходимите мерки за осигуряване на...

Определяне на годишната експлоатационна производителност на машините

Съществуват три основни понятни за производителността на строителните машини: Теоретична или конструктивна производителност, която се определя за 1 час чисто работно време на машината в зависимост от конструктивната...

Разкъртвач – прокопаване на земни работи

За прокопаването на канали, септични ями или друг вид изкопи могат да се приложат най-различни техники и машини. Някой предпочитат изкопа да бъде направена ръка, обаче, е трудно да си представим колко време би отнело прокопаването...