Камион за извозване на стари мебели съвместно с Братан и момчетата за хамалски услуги подкрепят сдружение "Костови" за приемане на дарения в София

Валяк

Послойното уплътняване на почвите при изграждането на насипи главно в пътното, хидротехническото и промишленото строителство се извършва почти изключително с помощта на валяци. За уплътняване на свързани почви се използват...

Багер планировач. Грейдер

Неоправдано ограничено приложение в строителството намират т.нар. багери-планировачи. Конструкцията им има специфични особености – телескопна стрела, осигурено завъртане на работния орган до 360 градуса около оста на стрелата,...

Многокошови багери

Полагането на различни видове подземни инженерни мрежи, направата на дренажи и напоителни и отводнителни канали изискват изпълнението на траншейни изкопи и правоъгълен или трапецовиден профил. За тази цел, ефективно могат...

Скрепер

Скреперите са едни от основните видове машини за земни работи, макар и тяхното приложение сега да, е сравнително ограничено в сравнение с редица други машини. Комплексни машини сами за себе си, скреперите изпълняват последователно...

Булдозери

Булдозерите са едни от видовете машини за земни работи, които намират широко приложение в строителството. Основната причина за това са от една страна: относително простата им конструкция и поддръжка, а от друга – сравнително...